2 = du måste fixa och återkomma på efterkontroll
2x = "villkorstvåa" innebär att du måste fixa men behöver inte återkomma på efterkontroll.

2x som kvarstår vid nästa besiktning blir automatiskt...