Bättre lastmöjlighet i og
Är den bra rostmässigt är det ett bra köp