FAQ för Saab Turbo Club of Sweden Forum

Här kan du hitta svar på frågor om hur vBulletin fungerar. Använd länkarna eller sökfältet nedan för att hitta runt.

Regler för användande av STCS forum

Sök i FAQ

Välj det här alternativet om du vill att din sökning ska leta i både texten och rubriken för FAQ-ämnet.

Välj ett alternativ här för att ange hur du vill att din sökfråga ska hanteras. "Alla ord" kommer att ge ett resultat med mest träffar men kanske med minst relevans, medan "Fullständig fras" kommer att ge ett resultat som innehåller exakt det du söker efter.

 Saab Turbo Club of Swedens allmänna regler för webforum 
Om reglerna
 • Det är en omöjlighet för moderatorer och administratörer att kontrollera alla inlägg som skrivs i forumet och således kan vi inte garantera alla inläggs korrekthet, fullständighet eller nytta.

 • Vi reserverar oss rättigheten att redigera eller radera inlägg, avatarer och signaturer eller på annat sätt modifiera användares profiler om vi så anser lämpligt.

 • Styrelsen, administratörerna och moderatorerna har i alla lägen tolkningsrätten på sin sida. Att klaga eller tjata på tagna beslut är förgäves.

 • Vi reserverar oss rättigheten att ändra nedanstående regler med eller utan förvarning.

 • Dessa regler skall ses som riktlinjer på vad som är tillåtet. Försök förstå andemeningen av nedanstående regler, inte det skrivna ordets specifika betydelse.  
Allmänna regler som medlemmar på STCS Forum åtar sig att följa:
§1 Sundhet och "netiketten"
  Som grundregel försöker vi på STCS så långt det är möjligt att följa den s.k. "netiketten" i de fall våra regler inte kan tillämpas direkt. För att forumet ska fungera måste du som medlem följa de lagar samt den etik som gäller när man som privatperson använder Internet. Ha särskilt det här i åtanke:
  • Var trevlig, respektera andras åsikter. Forumet är här för er skull!
  • Du får absolut inte skapa eller sprida uttalanden som är stötande eller ärekränkande.
  • Använd sunt förnuft. Om du är osäker om det är OK att skriva något eller inte, skriv det inte!
  • Personliga ärenden, "chatt" och liknande får inte förekomma i forumet. (Det finns en funktion som heter Privat Meddelande/PM. Använd gärna den!)
§2 Innan du postar
  För att undvika att samma frågor och diskussioner upprepas om och om igen:

  §2.1 Läs FAQ'n samt de klistrade trådar som finns i varje forumavdelning innan du ställer frågor.
  §2.2 Använd sökfunktionen. Din fråga kan mycket väl redan vara ställd och besvarad av någon annan.
§3 När du postar
  §3.1 Välj ett ämne som tydligt visar vad tråden du skapar handlar om.
  §3.2 Trådar och inlägg skall skrivas i därför avsett forum.
  §3.3 Inlägg helt utan relevans eller anknytning till det forum de skrivs i tas i regel bort utan förvarning.
  §3.4 Samma inlägg får inte postas i flera forum (s.k. korspostning).
  §3.5 Bilder som används med [img]-tag får vara maximal 800px breda.
  §3.6 Så kallade "referellänkar" är inte tillåtet på forumet, vare sig i inlägg eller signaturer. Med en referellänk menas en länk där du refererar till dig som användare och/eller på något vis tjänar på användare som klickar på länken.
  §3.7 Postbumpning är ej tillåten.
§4
  Den här är lämnad tom för att förvirra dig lite.
§5 Trådanmälare
  Klagande på personer som anmäler en tråd till en moderator leder till varning.
§6 Signaturer och avatarer
  §6.1 Avatarer får inte vara animerade och får inte föreställa eller likna något som kan uppfattas kränkande eller förnedrande på något sätt.
  §6.2 Signaturer får inte innehålla några bilder och maximalt vara fyra rader i liten textstorlek (size=1), tre rader i normal textstorlek (size=2 och 3) eller en rad i stor textstorlek (size=4) och ingen rad i större storlek än 4. De får maximalt bestå av tre olika färger (svart är en färg). Ett radbyte räknas som en rad och den största textstorleken som används i signaturen gäller för hela signaturen oavsett textstorlek på övrig text. Undvik alternativa typsnitt. Signaturens längd gäller med upplösningen 1024x768px
  §6.3 Du får inte ha några företagsnamn eller några länkar till företag i din signatur. Din avatar får inte helt eller delvis bestå av en företagslogo. Detta räknas som reklam via klubbens resurser och skall därför i förväg godkännas av styrelsen genom ett upprättande av avtal. Se §9.
  §6.4 Användare och representanter från företag får endast länka till företags hemsidor via "Hemsida fältet" i profilen.
  §6.5 Använd inte någon annan användares signatur eller avatar utan tillåtelse.
§7 Piratkopiering och pornografi
  §7.1 Du får inte sprida länkar med anknytning till piratkopierat material eller som har länkar till sådana sidor. Detta gäller även sidor som tillhandahåller mjukvaror till fordon. STCS moderatorer kan inte säkerställa att sådana sidor inte innehåller piratkopierat material och väljer därför att helt förbjuda länkar till sådana sidor. Länkar till sidor som behandlar hur man piratkopierar program/film/musik eller bryter mot copyright-lagar är också otillåtna.
  §7.2 Du får heller inte sprida eller länka till bilder och/eller texter av pornografisk natur.
§8 Uppmaning till brott
  §8.1 Du får inte uppmana till brott eller sprida någon annan persons uppmaning till olika sorters brott.

  Detta gäller i synnerhet trafiktekniska brott och förseelser samt misshandel.

  §8.2 Det är givetvis strängt förbjudet att hota någon med psykiskt eller fysiskt våld. Detta bestraffas med en omedelbar avstängning från forumet.
§9 Marknadsföring och försäljning
  §9.1 Försäljning och annonsering får inte förekomma i forumet. Som privatperson ska du använda Marknadsplatsen.
  §9.2 Alla former av kedjebrev eller antydan till sådana är strängt förbjudna.
  §9.3 Det är helt förbjudet att skapa eller sprida marknadsföring för egen eller andras näringsverksamhet.

  §9.3.1 Undantag: Företag får svara på inlägg och påståenden som berör deras verksamhet.
  Trådar där företag eller representanter från företag tenderar att gå ifrån ämnet kommer att raderas.

  §9.4 Det är inte tillåtet att på och/eller med hjälp av klubbens forum genomföra gruppköp som på något sätt kan konkurrera med de tjänster våra sponsorer och rabattgivare erbjuder och/eller där den/de som genomför gruppköpet tjänar pengar på det samma eller på något annat sätt har ett vinstintresse i gruppköpet. Detta strider mot de överenskommelser klubben har med respektive sponsor/rabattgivare och ger denna rätt att bryta dessa överenskommelser.

  Det är ej heller tillåtet att mörka kommersiell importverksamhet som "gruppköp". Se §9.1 och §9.3.
§10 Användare
  Varje person får maximalt registrera en användare. Vill du byta namn på din användare kontaktar du en administratör. Har du glömt ditt användarnamn och inte kan logga in kan du ta kontakt via saabturboclubforum@gmail.com
  Det är inte under några omständigheter tillåtet att registrera om sig om man blivit avstängd.
Konsekvenser
  Brott mot någon av ovanstående regler kan leda till en varning eller portning (avstängning från forumet). Normalt utdelas en varning innan portning, men detta är helt beroende på regelbrottets karaktär och omfattning. Om vi så anser lämpligt kommer vi varna eller porta användare även om de inte brutit mot någon av ovanstående regler och bestämmelser. Om förseelsen är grov gör vi en abuse-anmälan till användarens Internetleverantör och/eller vidtar rättsliga åtgärder. Vi reserverar oss rättigheten att avslöja användarens identitet (och/eller all övrig information vi har om användaren) om vi anser det vara befogat på grund av användarens aktivitet på STCS webforum.
Hur fungerar varningssystemet?
  Varningar är ett verktyg som moderatorerna kan tillämpa sig av när ett brott har begåtts mot forumets regler och/eller dess andemening. Varningen ska ses som en dokumenterad tidsbestämd tillsägelse och upplysning om att ett fel har begåtts mot forumets regler och att bättring i detta avseende önskas.

  Motivering till varningen anges i regel av den moderatorn som sätter varningen, och den varnade användaren får ett PM med information om varningen. Undantaget är avstängning (rött kort) - då upplyses användaren via mail till den mailadress som är registrerad på användarens profil.

  En varning syns enbart av den varnade forumanvändaren och moderatorerna. Vanliga forummedlemmar och besökare ser alltså EJ andra forummedlemmars varningar.

  Detta system är ett hjälpmedel för att moderatorerna lättare ska kunna se och hålla reda på vilka fel som en forumdeltagare har begått under en period samt när, var och varför en användare har blivit varnad/tillsagd. En varning gäller normalt i en period mellan 14-90 dagar och tidsbestäms av den moderator som sätter varningen. Efter denna period så försvinner varningen helt. Om en användare får fler än sex stycken aktiva varningar så stängs denna användaren av från forumet normalt i en period mellan 7-90 dagar och tidsbestäms av den moderator som ger den sista/senaste varningen. En användare kan också stängas av direkt från forumet utan att behöva ha tidigare varningar om regelbrottet anses tillräckligt grovt.

  Avvikelser från ovan nämnda tidperioder kan i vissa fall förekomma.

  Ett beslut om en varning tas av varje enskild moderator. Frågor eller funderingar kring varningen skall alltså tas med den aktuella moderatorn. Observera - en trevlig ton underlättar alltid, oavsett hur orättvist behandlad du än känner dig.
Ansvarsfrihet
  Alla inlägg i STCS forum, kommentarer till artiklar/nyheter samt annonser på Marknadsplatsen uttrycker skribentens egna åsikter och varken STCS eller dess moderatorer och administratörer kan hållas ansvariga för innehållet i dessa.
Moderering
  På förekommen anledning kommer vi från och med nu att börja rensa oftare och strängare när det gäller inlägg av uppenbar "chattkaraktär", d v s inlägg som sker primärt mellan ett fåtal forumanvändare och som ej har direkt bäring på trådens huvudsakliga ämne.

  Detta kommer att ske löpande och vi kommer ej att informera via PM eller liknande när så har skett.

  Vi moderatorer ser det som vår uppgift att hålla forumet i ett något så när städat skick, ej att informera om exakt när vi genomfört en viss åtgärd och på vilket sätt. Således: vill ni vara säkra på att ett budskap skall tas emot av en viss person, använd PM-funktionen...
Frågor ?
  Om du har några frågor angående ovanstående regler och bestämmelser är du välkommen att kontakta vår forumadministratör på saabturboclubforum@gmail.com.